Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 07.11.2018 г.

Регистър карти за паркиране на хора с трайни увреждания 07.11.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated ноември 7, 2018, 14:59 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 7, 2018, 14:56 (Europe/Sofia)