Регистър на издадените карт за паркране на хора с увреждания в Община Симеоновград

Регистър на издадените карт за паркране на хора с увреждания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 2, 2018, 07:43 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 15, 2017, 18:52 (Europe/Sofia)