Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им в Община Годеч

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ангел Ангелов
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated ноември 28, 2017, 16:41 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 15:13 (Europe/Sofia)