Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 20, 2018, 15:52 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 13, 2018, 12:05 (Europe/Sofia)