Регистър на издадените заповеди за одобряване на ПУП

Информацията е актуална към месец май 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=zTRXGlCIdMAQbC7AIdkQj6Bn&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 2.0
Last Updated август 15, 2017, 11:34 (Europe/Sofia)
Създаден май 11, 2017, 14:47 (Europe/Sofia)