Регистър на издадениите разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост

Регистър

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Пламена Георгиева
Отговорник по поддръжка Алкин Ахмед
Версия 1.0
Last Updated декември 7, 2018, 14:37 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2018, 14:31 (Europe/Sofia)