Регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ От дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА и РДНСК Пловдив–2016г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.perushtitsa.bg
Автор Арх. Ралица Методиева-Ставракева
Отговорник по поддръжка Виолета Косева
Last Updated октомври 25, 2017, 15:44 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 13, 2017, 15:00 (Europe/Sofia)