Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води - септември 2017

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води - септември 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated септември 13, 2017, 08:57 (Europe/Sofia)
Създаден септември 13, 2017, 08:56 (Europe/Sofia)