Регистър на издадени разрешения за строеж

Издадени Разрешения за строеж през 2016г. от дирекция САБОСХЕП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.perushtitsa.bg
Автор инж. Елена Мрянова
Отговорник по поддръжка Виолета Косева
Last Updated октомври 25, 2017, 15:38 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 17, 2017, 16:40 (Europe/Sofia)