Регистър на издадените карти за паркиране в община Чипровци

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Чипровци

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.chiprovtsi.bg/assets/chiprovci/03kpa.pdf
Автор Елена Ангелова
Отговорник по поддръжка Елена Симеонова
Last Updated януари 10, 2019, 09:10 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 5, 2017, 11:11 (Europe/Sofia)