Регистър на издадени адм. актове за одобрени ЧИЗРП и за създаване на нови регулационни планове

Регистър

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Красимир Христов
Отговорник по поддръжка Алкин Ахмед
Версия 1.0
Last Updated декември 7, 2018, 17:04 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2018, 16:41 (Europe/Sofia)