Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Съдържа информация за предложенията за провеждане на местните референдуми на територията на Столична община

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/register-of-municipal-referendums
Версия 1.0
Last Updated ноември 16, 2018, 14:47 (Europe/Sofia)
Създаден юни 22, 2016, 16:38 (Europe/Sofia)