Регистър за местните референдуми

Съдържа информация за местните референдуми на територията на Столична община

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/register-of-municipal-referendums
Версия 1.0
Last Updated юни 7, 2017, 23:38 (Europe/Sofia)
Създаден юни 22, 2016, 16:38 (Europe/Sofia)