Регистър на договорите за концесия в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите договори за концесия към датата посочена в ресурса. Прекратени и договори с изтекъл срок на действие не се визуализират

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated април 13, 2018, 09:39 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 12, 2016, 12:06 (Europe/Sofia)