Регистър на концесиите

Регистър на концесиите на територията на Община Бургас актуален към 05.02.2018г. Актуална информация може да бъде получена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/64

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.burgas.bg/bg/info/index/64
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated февруари 12, 2018, 11:55 (Europe/Sofia)
Създаден май 31, 2016, 12:27 (Europe/Sofia)