РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ОБЕКТИ

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://kaspichan.org/upload-files/publichen_registyr/Registyr_kategorizirani_obekti.xls
Отговорник по поддръжка Паулин Стоянов
Last Updated октомври 13, 2017, 08:42 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 13, 2017, 08:37 (Europe/Sofia)