Общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината

Общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на Община Бургас актуален към 10.2018г. Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://84.54.135.71:82/webreg/Registers/KATEGORIZACIA

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://84.54.135.71:82/webreg/Registers/KATEGORIZACIA
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated октомври 29, 2018, 17:01 (Europe/Sofia)
Създаден май 30, 2016, 15:18 (Europe/Sofia)