Регистър на карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2015-2017 година

Регистър на карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2015-2017 година при Община Иваново

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 14, 2017, 09:30 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2017, 09:15 (Europe/Sofia)