Регистър на лицензирани складодържатели и данъчните складове Н

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 3.0
Last Updated октомври 18, 2017, 14:51 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2017, 14:50 (Europe/Sofia)