Регистър на лицензирани складодържатели и данъчните складове

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 2.0
Last Updated април 24, 2017, 10:22 (Europe/Sofia)
Създаден април 24, 2017, 10:21 (Europe/Sofia)