Регистър на лицата, регистрирани по чл. 57а от ЗАДС Н

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 3.0
Last Updated октомври 18, 2017, 15:06 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2017, 15:03 (Europe/Sofia)