Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани в област Стара Загора

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения и Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated май 18, 2018, 11:36 (Europe/Sofia)
Създаден май 18, 2018, 11:29 (Europe/Sofia)