Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Елин Пелин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 30, 2017, 13:08 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 30, 2017, 13:07 (Europe/Sofia)