Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Светлана Иванова
Отговорник по поддръжка Галина Стоянова
Last Updated август 15, 2018, 11:37 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 7, 2017, 16:21 (Europe/Sofia)