Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Гърмен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Гърмен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Надя Чекова
Отговорник по поддръжка Надя Чекова
Last Updated април 10, 2018, 11:34 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 16, 2017, 10:29 (Europe/Sofia)