Регистър на недвижимите културни ценности - септември 2017

Регистър на недвижимите културни ценности - септември 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated септември 13, 2017, 09:09 (Europe/Sofia)
Създаден септември 13, 2017, 09:09 (Europe/Sofia)