РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 2018

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Хабибе Изет
Отговорник по поддръжка Ерол Ибрям
Last Updated юни 12, 2018, 10:05 (Europe/Sofia)
Създаден юни 12, 2018, 10:04 (Europe/Sofia)