Регистър на нестопански организации на територията на Община Бургас

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Бургас Актуална информация може да бъде следена на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/210

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.burgas.bg/bg/info/index/210
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated октомври 10, 2018, 09:14 (Europe/Sofia)
Създаден май 31, 2016, 15:23 (Europe/Sofia)