РЕГИСТЪР на наемателите, сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 13, 2017, 09:58 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 13, 2017, 09:58 (Europe/Sofia)