РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИТЕ И ОДОБРЕНИ ПУП И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

ДОПУСНАТИ И ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Камелия Христова
Отговорник по поддръжка Камелия Христова
Last Updated юли 9, 2018, 15:09 (Europe/Sofia)
Създаден юли 9, 2018, 15:04 (Europe/Sofia)