Регистър на домашните любимци в община Габрово

Информацията е актуална.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=JOFPZeQPFc515PS1kinjxWIy&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Отговорник по поддръжка Ваня Брусева
Версия 2.0
Last Updated юни 11, 2018, 11:46 (Europe/Sofia)
Създаден април 20, 2017, 15:40 (Europe/Sofia)