Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област

Актуална информация за дейността на областните комисии и съвети - Софийска област (състав/Акт за създаване; правилник/правно основание; протоколи от проведени заседания; актуален график на заседанията) се публикува на официалния сайт на Областна администрация на Софийска област в раздел "Администрация", подраздел "Съвети и комисии": http://sofoblast.bg/blog/2015/01/14/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Женя Иванова
Отговорник по поддръжка Женя Иванова
Last Updated декември 7, 2018, 15:37 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 12:08 (Europe/Sofia)