Регистър на дадени разрешенияза ПУП и предписания за изменения на ПУП за 2017 г.

Регистър на дадени разрешения за ПУП и предписания за изменения на ПУП за 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Маргарита Рангелова
Last Updated февруари 22, 2017, 12:34 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 22, 2017, 12:33 (Europe/Sofia)