Регистър на спец. институции, соц. услуги, детски ясли и детска млечна кухня на територията на Община Провадия

Регистър на специализираните институции, социалните услуги в общността, детски ясли и детска млечна кухня на територията на Община Провадия

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Росица Пиринлиева
Отговорник по поддръжка Алкин Ахмед
Версия 1.0
Last Updated декември 7, 2018, 15:39 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2018, 15:21 (Europe/Sofia)