Регистър на сертификати за превоз на маркираното гориво

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 3.0
Last Updated октомври 18, 2017, 15:00 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2017, 15:00 (Europe/Sofia)