Публичен регистър на сдруженията в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на територията на община Елин Пелин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 7, 2018, 10:47 (Europe/Sofia)
Създаден юни 2, 2017, 11:22 (Europe/Sofia)