РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТА ЕТАЖНАТА

община Крушари

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 2, 2017, 09:13 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 31, 2017, 14:52 (Europe/Sofia)