Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - община Созопол

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - община Созопол

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 6, 2017, 10:54 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 5, 2017, 09:29 (Europe/Sofia)