Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на община Никола Козлево

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Севгин Ахмед
Отговорник по поддръжка Петър Димитров
Last Updated ноември 28, 2018, 13:36 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 09:13 (Europe/Sofia)