Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Завет

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Завет
Отговорник по поддръжка Джанан Караали
Last Updated септември 29, 2017, 11:03 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 11:03 (Europe/Sofia)