Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated април 17, 2018, 11:52 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 13:44 (Europe/Sofia)