Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници на територията на Община Кубрат

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://kubrat.bg/bg/registers/register_monuments.pdf
Автор Община Кубрат
Отговорник по поддръжка Бюлент Дахилов
Last Updated септември 19, 2017, 13:37 (Europe/Sofia)
Създаден септември 19, 2017, 13:36 (Europe/Sofia)