Регистър на военните паметници в Община Ситово

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА СИТОВО

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.sitovo.bg/
Автор Дияна Василева
Отговорник по поддръжка Дияна Василева
Last Updated ноември 24, 2017, 10:08 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 24, 2017, 10:07 (Europe/Sofia)