Регистър на военните паметници в област Враца

Регистърът предоставя подробни данни, относно местонахождението на военните паметници на територията на област Враца, както и кратка характеристика и описание.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated май 13, 2016, 14:24 (Europe/Sofia)
Създаден май 13, 2016, 13:08 (Europe/Sofia)