Регистър на вписаните лица по чл. 60 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView

Лица извършващи обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-34-1
Автор АУЕР
Отговорник по поддръжка Маргарита Гигова
Last Updated април 10, 2018, 10:28 (Europe/Sofia)
Създаден април 19, 2016, 09:59 (Europe/Sofia)