РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ мандат 2015-2019 година

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ мандат 2015-2019 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/assets/REGISTRI/2017/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%20%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%97%D0%90%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%AA%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%95%D0%A2%20%D0%91%D0%9E%D0%99%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A6%D0%98%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%202015-2019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка инж. Илияна Александрова
Last Updated септември 27, 2017, 14:43 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 14:43 (Europe/Sofia)