Регистър на въведените в експлоатация обекти четвърта и пета категории от 2015 до 2017 г.

Регистър на въведените в експлоатация обекти четвърта и пета категории от 2015 до 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 29, 2017, 08:16 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 29, 2017, 08:16 (Europe/Sofia)