РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА след 2017 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА след 2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 4, 2018, 16:08 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 4, 2018, 16:08 (Europe/Sofia)