РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2014 год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2014 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 29, 2017, 13:31 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 13:31 (Europe/Sofia)