Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Смолян /мандат 2015 – 2019 г./

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Смолян /мандат 2015 – 2019 г./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 5, 2018, 13:29 (Europe/Sofia)
Създаден март 8, 2018, 11:19 (Europe/Sofia)