Регистър на актовете /заповеди на Кмета на община Тервел и Решения на ОбС Тервел/ за изработване и одобряване на устройствени планове и измененията им

Регистър на актовете /заповеди на Кмета на община Тервел и Решения на ОбС Тервел/ за изработване и одобряване на устройствени планове и измененията им № по ред Населено място Възложител Квартал имот УПИ/ПИ Разрешен със заповед/решение/ Вид ПУП одобрен със заповед/решение

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Валя Чомакова
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated октомври 24, 2018, 14:59 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 20, 2017, 09:39 (Europe/Sofia)